אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

HaShem

הקב"ה

א

HaShem é um e não há outro. Ele é o Primeiro e Ele é o Último e nada pode se comparar a Ele.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

O Shemá é a pedra angular da nossa fé, e todas as 613 Mitsvot estão incluidas nestas palavras.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Israel

ישראל

ג

A Ahavat Yisrael é a nossa base fundamental, pois acreditamos que a Ahavat HaZulat e a salvação de uma nefesh em Israel servem como salvação de toda a Casa de Israel.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

No retorno dos B’nei Anussim de volta à terra de Yisrael, à autêntica fé messiânica como parte integrante da salvação de todo Israel.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

O papel dos Judeus Messiânicos no mundo é distribuir a luz, tornando-se um Or L'Goy ao introduzirem aqueles que são das nações nas alianças de Israel e na luz definitiva que é o Messias, nossa justiça, através da sua plenitude.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

O Mashiach

המשיח

ו

Yeshua de Natseret é o Messias judeu prometido de quem Moisés e os profetas de Israel falaram.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

O Mashiach representa uma Yechidá (unidade) com Israel, e qualquer tentativa de separar Yeshua do povo judeu reflete o antissemitismo.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

As Alianças

הבריתות

ח

A Torá é a carta de amor de D'us para o povo judeu, uma Ketubá de união até que o céu e a terra passem.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

Os crentes das nações são convidados a participar das alianças de Israel, o que refletirá em seus estilos de vida e compromisso com HaShem, com o Mashiach e com o mundo judaico.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Começando com Avraham, uma Massoret Oral (ensino) foi transmitida para nós através de nossos sábios.

.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

Há um chamado e papel exclusivos dos Judeus Messiânicos e um chamado das nações para construírem o Reino de D'us juntos.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

A Gueulá

הגאולה

י"ב

A fim de restaurar o Mashiach a Sião, devemos retificar Seu Nome através do retorno ao contexto autêntico do Judaísmo Messiânico.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

Nós podemos apressar ou atrasar o retorno do Mashiach com base em nossas ações, observância das mitsvot e nossa caminhada diária com D'us.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו